Prijs voor mensenrechten 2019

Jihad van de Moeders & Prof. Gerrit Loots

7 december 2019, Vrije Universiteit Brussel

BEELDVERSLAG

De Prijs voor Mensenrechten 2019 was een ontroerende en hartverwarmende editie met een welgemeende staande ovatie voor de winnaars van de enkele honderden aanwezigen. We stuurden een krachtig signaal naar het beleid én vooral; gaven morele steun aan mensen die in de praktijk dag in dag uit strijden voor mensenrechten. Nogmaals proficiat aan de winnaars en een stevige ‘dank u wel’ aan iedereen die dit mogelijk maakte.

Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten Prijs voor Mensenrechten

Ook in de media werd er verslag uitgebracht:

OVER PVMR

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens reikt de Liga voor Mensenrechten op zaterdag 7 december 2019 haar jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten uit.

De Liga prijst dit jaar professor Gerrit Loots en organisatie Jihad van de Moeders voor hun doorzettingsvermogen om Belgische kinderen van Syriëgangers en hun ouders terug te halen. Zij brengen de menselijkheid terug in een debat dat hevig gepolariseerd wordt en verdedigen een principieel standpunt gebaseerd op mensen- en kinderrechten.

Jihad van de Moeders is een collectief van moeders van Syriëgangers dat via wekelijkse praatgroepen steun biedt aan alle familieleden van Syriëgangers en waarbij ze elkaar op de hoogte houden van nieuws uit de Koerdische kampen. Daarnaast gaan ze radicalisering bij jongeren tegen door hen via activiteiten uit hun ‘bubbel’ te halen en in contact te brengen met andere jongeren. Verantwoordelijke moeder Nabila Mazouz neemt om deze initiatieven meer dan terecht op 7 december de Prijs in ontvangst.

Prof. Gerrit Loots reisde reeds tweemaal naar Koerdische kampen in Irak om kinderen van Belgische Syriëgangers hulp te bieden. Mede dankzij hem zijn er reeds zes (wees)kinderen teruggehaald naar België. De Liga hoopt ten zeerste dat Gerrit Loots de Belgische overheid met zijn onuitputbare inzet verder kan overtuigen tot het actief repatriëren van deze kinderen én hun ouders, als veiligste en bovenal meest menswaardige oplossing.

PRAKTISCH

Waar en wanneer

Bijdragen van

 • VRT-journalist Rudy Vranckx (onder voorbehoud)
 • Kinderrechtencommissarissen Caroline Vrijens en Bernard De Vos
 • Voorzitter Liga voor Mensenrechten Kati Verstrepen
 • Belgische kinderen (van Syriëgangers)
 • Harpiste Stien De Neef
 • En meer...

GERRIT LOOTS AAN HET WOORD

NABILA MAZOUZ AAN HET WOORD

STANDPUNT VAN DE LIGA

Ook wanneer het over de terugkeer van Syriëgangers en hun kinderen gaat, bekijkt de Liga dit vanuit een mensenrechtenbril. Iedereen heeft namelijk fundamentele rechten, gewoon omdat hij/zij mens is. Dat geldt zowel voor de terugkeerders, hun kinderen, als voor alle inwoners van België. Net daarom is de Liga ervan overtuigd dat Belgische Syriëgangers het best in België worden berecht. Syriëgangers lopen momenteel het risico in Irak berecht te worden in rechtbanken die de mensenrechten niet respecteren en daar bovenop de doodstraf te krijgen. Anderzijds is het ook voor de rest van de Belgische bevolking de veiligste optie. Het is namelijk ook mogelijk dat Irak niet alle Syriëgangers kan berechten en hen vroeg of laat zal vrijlaten. Dan bestaat het risico dat strijders zelf terugkeren, zonder proces en dus zonder straf noch reïntegratietraject. Ook voor de slachtoffers van deze gruweldaden is het belangrijk dat deze zaken worden behandeld in een onafhankelijke rechtbank die mensenrechten van alle betrokkenen respecteert. Zij hebben het recht om gehoord te worden en de waarheid te kennen rond de zaken die hen overkomen zijn.

En dan komen we tot de vraag die het belangrijkst is in het kader van deze Prijs: Wat met hun kinderen? Het is cruciaal dat alle kinderen zo snel mogelijk worden teruggehaald. Ze lopen fysiek en psychisch groot gevaar in de Koerdische kampen, waar de kinderen in ongezonde barre omstandigheden leven en IS opnieuw haar opmars maakt. Kinderen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van hun ouders en hebben het recht ten volle gewoon kind te kunnen zijn. Bovendien is het belangrijk voor de verwerking van trauma’s en de sociale re-integratie dat ze samen met hun ouders gerepatrieerd worden. Wanneer de ouders in de buurt zijn (al dan niet in detentie) kunnen de kinderen contact houden en krijgen ze een meer compleet en realistisch beeld over wat er gebeurd is.

Lees het volledige standpunt hier.

VORIGE WINNAARS

 • 1991 Gastvrij Lint
 • 1992 André De Cock
 • 1993 Couleur Locale
 • 1994 Jef Vanwingh
 • 1995 Centrum voor de Rechten van het Kind
 • 1996 Moeders voor Moeders
 • 1997 Vakbondsafvaardiging van arbeiders en bedienden Renault-Vilvoorde
 • 1998 Kerkwerk Multicultureel Samenleven
 • 1999 Mong Rosseel, 'Vuile Mong en de Vieze Gasten'
 • 2000 Lieven Dupont
 • 2001 Ludo De Witte
 • 2002 Gretta Nieuwenhuizen
 • 2003 Willy Derveaux
 • 2004 Gal, cartoonist Gerard Alsteens